Trang chủ Nổi bật Điều lệ, lịch thi đấu, hình ảnh, kết quả giải bóng đá...

Điều lệ, lịch thi đấu, hình ảnh, kết quả giải bóng đá học sinh lần thứ VIII năm 2019

875

Hình ảnh

Kết quả

KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ NAM TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
 LẦN THỨ VIII NĂM HỌC 2018 – 2019

* BẢNG THI ĐẤU:

(Các lớp sẽ bốc thăm theo các phiếu để chọn bảng đấu: 12 lớp tham gia, 2 lớp không tham gia là: 12C02 và 12C12).

 • Bảng A:         A1 (12C10);             A2 (12C11);              A3 (12C08)
 • Bảng B:          B1 (12C05);             B2 (12C09);              B3 (12C04)
 • Bảng C:          C1 (12C14);             C2 (12C07);              C3 (12C01)
 • Bảng D:         D1 (12C06);             D2 (12C13);              D3 (12C03)

 * SÂN THI ĐẤU: Sân bóng đá cỏ nhân tạo Đào Gia, xã Cư Ni (gần Hồ Ea Kar)

 I. CÁC TRẬN VÒNG BẢNG:

 • Trận 1 (14h00, ngày 19-02/2019): A1 (12C10): 6           –          A2 (12C11): 3
 • Trận 2 (15h00, ngày 19/02/2019): B1 (12C05): 6           –          B2 (12C09): 4
 • Trận 3 (16h00, ngày 19/02/2019): C1 (12C14): 5           –          C2 (12C07): 5

 

 • Trận 4 (14h00, ngày 20/02/2019): D1 (12C06): 2           –          D2 (12C13): 9
 • Trận 5 (15h00, ngày 20/02/2019): A1 (12C10): 1           –          A3 (12C08): 1
 • Trận 6 (16h00, ngày 20/02/2019): B1 (12C05): 5           –          B3 (12C14): 5

 

 • Trận 7 (14h00, ngày 21/02/2019): C1 (12C14): 8           –          C3 (12C01): 2
 • Trận 8 (15h00, ngày 21/02/2019): D1 (12C06): 4           –          D3 (12C03): 2
 • Trận 9 (16h00, ngày 21/02/2019): A2 (12C11): 3           –          A3 (12C08): 1

 

 • Trận 10 (14h00, ngày 22/02/2019): B2 (12C09): 5         –          B3 (12C04): 1
 • Trận 11 (15h00, ngày 22/02/2019): C2 (12C07): 15       –          C3 (12C01): 2
 • Trận 12 (16h00, ngày 22/02/2019): D2 (12C13): 5         –          D3 (12C03): 0

 II. CÁC TRẬN VÒNG TỨ KẾT:

 • Trận 13 (Tứ kết 1) (14h00, ngày 23/02/2019): Nhất A (12C10): 7 – Nhì B (12C09): 4
 • Trận 14 (Tứ kết 2) (15h00, ngày 23/02/2019): Nhất C (12C07): 6 – Nhì D (12C06): 3
 • Trận 15 (Tứ kết 3) (16h00, ngày 23/02/2019): Nhì A (12C11): 1 – Nhất B (12C05): 4
 • Trận 16 (Tứ kết 4) (17h00, ngày 23/02/2019): Nhì C (12C14): 3 – Nhất D (12C13): 7

 III. CÁC TRẬN BÁN KẾT:

 • Trận 17 (Bán kết 1) (8h00, ngày 24/02/2019): Thắng trận 13 (12C10) – Thắng trận 14 (12C07)
 • Trận 18 (Bán kết 2) (9h00, ngày 24/02/2019): Thắng trận 15 (12C05) – Thắng trận 16 (12C13)

 IV. CHUNG KẾT

 • Trận 19 (15h00, ngày 24/02/2019): Thắng trận 17 – Thắng trận 18.