Trang chủ Nổi bật DSGV Thể dục tham gia tập huấn hè 2017

DSGV Thể dục tham gia tập huấn hè 2017

277

DSGV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỂ DỤC

NĂM HỌC 2017-2018

1. Đối tượng: Giáo viên cốt cán và giáo viên môn Thể dục

2. Thời gian tập huấn: Từ ngày 07 đến 09/8/2017

– Khai mạc: 08 giờ 00 ngày 07/8/2017 tại Hội trường A trường THPT Buôn Ma Thuột (cạnh khu GDTC). Đón tiếp học viên và phát tài liệu 07 giờ 30.

Lưu ý: Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn mang theo trang phục thể thao dài tay, trang phục bơi, giày thể thao để học thực hành.

3. Danh sách

TTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHNƠI ĐÀO TẠO ThS, ĐH,CĐ, TCSố ĐTĐịa chỉ email
01Phạm Văn Thắng1969Đại học GDTC, Từ Sơn, Bắc Ninh0948713577Thangphuong56@gmail. com
02Phan Xuân Thành1977Trường Đại học TDTT 2, Tp Hồ Chí Minh0942815077 

Ngày 27 tháng 07 năm 2017

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(đã ký)

BÙI VĂN CHƯƠNG

 

Công văn

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

Số: 1026/SGDĐT -GDTrH

V/v tổ chức bồi dưỡng thường xuyên và tập huấn cán bộ cốt cán và GV môn thể dục hè 2017.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____

 Đắk Lắk, ngày 26 tháng 07 năm 2017

 

 

 

Kính gửi :

– Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Các trường Trung học phổ thông.

– Các trường Phổ thông nhiều cấp học.

 

Căn cứ công văn số 2200/BGDĐT-CTHSSV, ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo dục thể chất và giáo viên thể dục trong các trường phổ thông năm 2017;

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên hè 2017 và chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức bồi dưỡng thường xuyên và tập huấn chuyên môn cho cán bộ cốt cán và giáo viên thể dục trong tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

– Các trường Trung học phổ thông và phổ thông nhiều cấp học: Mỗi đơn vị cử 02 giáo viên cốt cán môn thể dục.

– Các phòng Giáo dục và Đào tạo: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ phụ trách GDTC và 2 giáo viên cốt cán môn thể dục.

2. Thời gian tập huấn:

– Từ ngày 07 đến 09/8/2017: Các trường trung học phổ thông còn lại, các phòng Giáo dục và Đào tạo và số giáo viên vì lý do đặc biệt chưa tham gia đợt 1.

Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn mang theo trang phục thể thao dài tay, trang phục bơi, giày thể thao để học thực hành.

– Khai mạc: 08 giờ 00 ngày 07/8/2017 tại Hội trường A trường THPT Buôn Ma Thuột (cạnh khu GDTC). Đón tiếp học viên và phát tài liệu 07 giờ 30.

Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tập huấn theo mẫu kèm theo công văn này trước ngày 01/08/2017 qua đường email nội bộ Phòng Giáo dục Trung học.

Đây là chương trình bồi dưỡng thường xuyên và tập huấn chuyên môn bắt buộc đối với giáo viên trước khi vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi lớp tập huấn kết thúc, vì vậy yêu cầu các trường quán triệt yêu cầu và cử giáo viên tham gia đầy đủ và coi đây là 1 nhiệm vụ của giáo viên trong năm học 2017-2018. Sau lớp tập huấn cấp tỉnh, các đơn vị tiến hành tập huấn cho toàn bộ giáo viên thể dục trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học thuộc phạm vi mình quản lý.

Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử cán bộ và giáo viên tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận: 

– Các phòng GD-ĐT;

– Các trường THPT; 

– Lưu VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM ĐĂNG KHOA