Trang chủ Nổi bật DSHS lớp 10 kiểm tra khảo sát ngày 20/8/2021

DSHS lớp 10 kiểm tra khảo sát ngày 20/8/2021

2017

DSHS

  • Ngày kiểm tra: 20/8/2021
    • Buổi sáng: 7h00 – Ngữ văn; Tiếng Anh
    • Buổi chiều: 14h00 – Toán
  • Phòng: Theo dõi ở thẻ Sơ đồ phòng.Tải về file này: (DSTS-K10-KHAOSATDAUVAO-min.pdf, 210KB)

Sơ đồ phòng