Trang chủ Kế hoạch công tác Dự thảo kế hoạch tháng 5 năm 2011

Dự thảo kế hoạch tháng 5 năm 2011

31

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2011

Từ ngày 25 /4/2011 đến 31/5/2011

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú
Thứ 2
25/4/2011
Dạy học theo TKB Dạy học ôn tập theo TKB
Thứ 3
26/4/2011
Dạy học theo TKB Dạy học ôn tập theo TKB
Thứ 4
27/4/2011
1/ Dạy học theo TKB
2/ Giáo viên chủ nhiệm 12 kiểm tra lại hồ
hồ sơ đăng ký dự thi TN của học sinh lớp minh chủ nhiệm
1/ Dạy học ôn tập theo TKB
2/ Giáo viên chủ nhiệm 12 kiểm tra lại hồ
hồ sơ đăng ký dự thi TN của học sinh lớp minh chủ nhiệm
Thứ 5
28/4/2011
Lớp 12 KT học kỳ II theo đề chung
của sở giáo dục (Ngữ văn, sinh học)
Khối 10 và khố 11 nghỉ học
Lớp 12 KT học kỳ II theo đề chung
của sở giáo dục (Địa lí, vật lí)
Khối 10 và 11 nghỉ học
Thứ 6
29/4/2011
Lớp 12 KT học kỳ II theo đề chung
của sở giáo dục (Toán, tiếng Anh)
Khối 10 và khố 11 nghỉ học
Lớp 12 KT học kỳ II theo đề chung
của trường (Lịch sử, hóa học)
Khối 10 và 11 nghỉ học
Thứ 7
30/4/2011
Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 30/4
Chủ nhật
01/5/2011
Thứ 2
02/5/2011
Nghỉ bù 01/5 Nghỉ bù 01/5
Thứ 3
03/5/2011
Khối 11 KT học kỳ II theo lịch (Văn,
Hóa học, lịch sử). Khối 10 và 12 nghỉ
Khối 10 KT học kỳ II theo lịch (Văn,
Hóa học, lịch sử). Khối 11 và 12 nghỉ
Thứ 4
04/5/2011
Khối 11 KT học kỳ II theo lịch (Địa,
sinh học, vật lí). Khối 10 và 12 nghỉ
Khối 10 KT học kỳ II theo lịch (địa, sinh học, vật lí). Khối 11 và 12 nghỉ
Thứ 5
05/5/2011
Khối 11 KT học kỳ II theo lịch (Toán, tiếng Anh). Khối 10 và 12 nghỉ Khối 10 KT học kỳ II theo lịch (Toán, tiếng Anh). Khối 11 và 12 nghỉ
Thứ 6
06/5/2011
1/ Học sinh toàn trường nghỉ
2/ Giáo viên chấm bài khối 12 hoàn tất và
nộp về cho thầy Tiến Dũng
3/ Hạn chót đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT
Học sinh toàn trường nghỉ
Thứ 7
07/5/2011
Học sinh toàn trường nghỉ
Chủ nhật
08/5/2011
Thứ 2
09/5/2011
1/ Dạy học bình thường theo TKB
2/ GV CN 12 hoàn tất hồ sơ học sinh 12 đăng kí dự thi TN, nộp về phòng văn thư để Sở chuẩn bị kiểm tra
3/ Gửi dữ  liệu danh sách học sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT về Sở
4/ Giáo viên bộ môn hoàn tất chấm bài kiểm tra học kỳ II  khối 10, 11 nộp về cho thầy Tiến Dũng ; cho học sinh kiểm tra bù các bài kiểm tra còn thiếu.(GV bộ môn)
1/ Dạy học ôn tập theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn cho học sinh kiểm tra bù các bài kiểm tra còn thiếu (GV bộ môn)
Thứ 3
10/5/2011
1/ Dạy học bình thường theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn chủ động thời gian đọc điểm cho học sinh đồng thời lập danh sách phúc khảo lại bài kiểm tra học kỳ II cho học sinh
1/ Dạy học ôn tập theo TKB
2/ Chấm lại bài phúc khảo cho học sinh
Thứ 4
11/5/2011
1/ Dạy học bình thường theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn vào điểm sổ lớn và học bạ
1/ Dạy học ôn tập bình thường theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn vào điểm sổ lớn và học bạ
Thứ 5
12/5/2011
1/ Dạy học bình thường theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn vào điểm sổ lớn và học bạ
1/ Dạy học ôn tập bình thường theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn vào điểm sổ lớn và học bạ
Thứ 6
13/5/2011
1/ Dạy học bình thường theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn vào điểm sổ lớn và học bạ
1/ Dạy học ôn tập bình thường theo TKB
2/ Giáo viên bộ môn vào điểm sổ lớn và học bạ
Thứ 7
14/5/2011
1/ Dạy học bình thường theo TKB
2/ Giáo viên CN hoàn tất hồ sơ, học bạ
Kiểm tra chéo hồ sơ (tất cả các GVCN)
Chủ nhật
15/5/2011
Họp phụ huynh học sinh toàn trường
Thứ 2
16/5/2011
1/ Dạy học bình thường theo TKB
2/ Giáo viên CN sinh hoạt phổ biến kế hoạch cho học sinh (nhận kế hoạch tại phòng văn thư)
3/ GV CN khối 12 phát thẻ đăng kí dự thi TN cho học sinh
Các tổ chuyên môn họp bình xét thị đua
Thứ 3
17/5/2011
Dạy học bình thường theo TKB Họp hội đồng  bình xét thi đua cuối năm bắt đầu từ 14h00′
Thứ 4
18/5/2011
Dạy học bình thường theo TKB 1/ Khối 10, 11 lao động theo lịch
2/ Khối 12 ôn thi TN
Thứ 5
19/5/2011
Dạy học bình thường theo TKB 1/ Khối 10, 11 lao động theo lịch
2/ Khối 12 ôn thi TN
Thứ 6
20/5/2011
Dạy học bình thường theo TKB 1/ Khối 10, 11 lao động theo lịch
2/ Khối 12 ôn thi TN
Thứ 7
21/5/2011
Khối 10 và 11 lao động Khối 10 và 11 lao động
Chủ nhật
22/5/2011
Bầu cử Bầu cử
Thứ 2
23/5/2011
Tổng kết năm học Chuẩn bị CSVC phục vụ thi TN
Thứ 3
24/5/2011
Chuẩn bị CSVC phục vụ thi TN Chuẩn bị CSVC phục vụ thi TN
Thứ 2
30/5/2011
1/ Giáo viên đến trường nhận quyết định
coi thi, chấm thi TN THPT năm 2011
2/ Học sinh khối 12 lên trường xem danh sách phòng thi
Chuẩn bị các khâu cuối cùng phục vụ thi TN THPT năm 2011 tại trường
Thứ 3
31/5/2011
Hội đồng thi bắt đầu làm việc

Lưu ý

1/ Từ ngày 15/6 đến 23/6 giáo viên đến trường hoặc lên trên Web của trường xem lịch và danh sách coi thi vào 10
2/ Trên đây là dự thảo kế hoạch tháng 5 năm 2011, nếu có sự thay đổi sẽ thông báo sau

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký, đóng dấu)

TRẦN THANH MINH