Trang chủ Nổi bật Góp ý dự thảo Nghị định chi tiết, thi hành Luật sửa...

Góp ý dự thảo Nghị định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

155

Thực hiện công văn số 445 /SGDĐT-TTr ra ngày 01 tháng 4 năm 2019 về việc góp ý dự thảo Nghị định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự đề nghị toàn thể CB – GV – NV của trường đọc, nghiên cứu kĩ dự thảo Nghị định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, sau đó nếu có góp ý bổ xung thì nộp bằng văn bản về đồng chí Nguyễn Thanh Dũng để tổng hợp báo cáo Sở.

Hạn nộp góp ý: 06 tháng 4 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn quý thầy cô./.

KT. Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Thanh Dũng

Dự thảo nghị định: Tải tại đây