Trang chủ Nổi bật Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển dành cho thí sinh...

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển dành cho thí sinh năm 2018

348

Mốc thời gian

* Dùng cho thử nghiệm (từ ngày 13-15/7):
– Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
– Thí sinh sẽ đăng nhập bằng:
Số CMND
– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

* Dùng điều chỉnh chính thức: (từ ngày 19-26/7)
Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Tên đăng nhập: Số CMND
– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

 

* Chi tiết thí sinh xem ở tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng