Trang chủ Thi THPT Quốc gia Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi, mục 14 đối...

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi, mục 14 đối với thí sinh tự do

344

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI, MỤC 14
ĐỐI VỚI THÍ SINH TỰ DO

________

 

1. Ví dụ 1: Thí sinh tự do Nguyễn Văn A học hệ THPT chưa tốt nghiệp có điểm bảo lưu môn Lịch sử 5,0 điểm và muốn dự xét tốt nghiệp, thì đăng ký tại mục 14 thế nào?

Trả lời: Thí sinh này phải thi các môn: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, ĐỊA LÝ và GDCD.

Thí sinh ghi hồ sơ như sau, chọn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ ở mục 14. a và tại mục 14. b phải chọn môn Địa lí và GDCD, như vậy thí sinh không chọn tổ hợp KHXH ở mục 14.a.

Tại mục 16 thí sinh này ghi 5,0 vào ô môn Lịch sử.

2. Ví dụ 2: Thí sinh tự do Nguyễn Văn B học hệ GDTX chưa tốt nghiệp có điểm bảo lưu môn Lịch sử 5,0 điểm và muốn dự xét tốt nghiệp, thì đăng ký tại mục 14 thế nào?

Trả lời: Thí sinh này phải thi các môn: TOÁN, NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ.

Thí sinh ghi hồ sơ như sau, chọn:  Toán, Ngữ Văn ở mục 14. a và tại mục 14. b phải chọn môn Địa lí, như vậy thí sinh không chọn tổ hợp KHXH ở mục 14.a.

Tại mục 16 thí sinh này ghi 5,0 vào ô môn Lịch sử.

Tuy nhiên thí sinh cả 2 trường hợp trên muốn thi để xét tuyển ĐH, CĐ ngành chính qui giáo viên thi phải chọn vào mục các môn thi trong qui định ngành xét tuyển của trường ĐH, CĐ thông báo trên trang thituyensinh.vn của Bộ GDĐT, kể cả môn thi bảo lưu muốn điểm cao để xét tuyển sinh ĐH,CĐ.

3. Thí sinh Giáo dục thường xuyên chưa tốt nghiệp chỉ được ĐKDT theo qui định khi có học bạ (ít nhất là phần học bạ lớp 12) do trung tâm giáo dục thường xuyên cấp (hoặc các trường TC, CĐ nghề được Sở GDĐT cho phép nếu học đủ chương trình qui định, ví dụ TC SP mầm non, CĐ nghề Đắc Lắk, CĐVHNT Đắk Lắk, CĐ nghề Đắk Lắk).

Thầy Nguyễn Hoa Nam

Trưởng Phòng KTKĐCLGD-CNTT