Trang chủ Cuộc thi của học sinh Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế thế giới...

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế thế giới ACP 2023

102

Xem chi tiết Kế hoạch và hướng dẫn Tham dự cuộc thi ở link: https://drive.google.com/file/d/18dIRyst8YfmOcMNXCP2-nFstcDKXoNQ-/view?usp=sharing