Trang chủ Bài giảng điện tử Thiết lập Teams để giáo viên có toàn quyền khi dạy...

[Hướng dẫn] Thiết lập Teams để giáo viên có toàn quyền khi dạy học

352

Tóm tắt: Thầy cô phải lên lịch dạy, và bấm Tùy chọn cuộc họp trong lịch dạy, sau đó ở phần trình bày (của tùy chọn cuộc họp) – Thầy cô chọn: Chỉ mình tôi.