Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông...

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

256

Xem Hướng dẫn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 về Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại link: 

https://drive.google.com/file/d/1IgO3agezlQgoJUAXzq9KY-k0QUTXOUxH/view?usp=sharing

Những mốc thời gian cần lưu ý trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.7. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 6.7. Theo Công văn số 1318 hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD-ĐT, thí sinh cần lưu ý những nội dung: