Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chăm sóc cây xanh trong sân trường năm học 2011-2012

Kế hoạch chăm sóc cây xanh trong sân trường năm học 2011-2012

708

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Eakar, ngày 15 tháng 08 năm 2011

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CÂY XANH TRONG SÂN TRƯỜNG

THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM HỌC 2011-2012

– Nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong nhà trường năm học 2011 – 2012.

– Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự phát động phong trào chăm sóc cây xanh trong sân trường trong suốt năm học 2011 – 2012.

– Mỗi chi đoàn sẽ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cây xanh do Đoàn trường chỉ định, cụ thể như sau:

 • Chi đoàn 11T1 đảm nhận bồn cây số 01
 • Chi đoàn 11T2 đảm nhận bồn cây số 02
 • Chi đoàn 11T3 đảm nhận bồn cây số 03 và 04
 • Chi đoàn 11T4 đảm nhận bồn cây số 05 và 06
 • Chi đoàn 11T5 đảm nhận bồn cây số 07 và 08
 • Chi đoàn 11T6 đảm nhận bồn cây số 10 và 11
 • Chi đoàn 11T7 đảm nhận bồn cây số 12 và 13
 • Chi đoàn 11T8 đảm nhận bồn cây số 14 và 15
 • Chi đoàn 11T9 đảm nhận bồn cây số 16 và 17
 • Chi đoàn 11T10 đảm nhận bồn cây số 18 và 19
 • Chi đoàn 11T11 đảm nhận bồn cây số 20 và 21
 • Chi đoàn 11T12 đảm nhận bồn cây số 23 và 24
 • Chi đoàn 10T1 đảm nhận 6 bồn cây trồng cây cau số 0
 • Chi đoàn 10T2 đảm nhận bồn cỏ trước cổng trường
 • Chi đoàn 10T3 đảm nhận bồn cỏ trước cổng trường
 • Chi đoàn 10T4 đảm nhận bồn cây số 25 và 26
 • Chi đoàn 10T5 đảm nhận bồn cây số 27 và 28
 • Chi đoàn 10T6 đảm nhận bồn cây số 09 và 22
 • Chi đoàn 10T7 đảm nhận bồn cây số 29 và 30
 • Chi đoàn 10T8 đảm nhận bồn cây số 31 và 32
 • Chi đoàn 10T9 đảm nhận bồn cây số 34 và 35
 • Chi đoàn 10T10 đảm nhận bồn cây số 35 và 36

– Công việc cụ thể cho các chi đoàn như sau:

 • Cho đất + phân chuồng + vỏ cà phê + vỏ trấu đã đốt vào các bồn cây cho đến ngang mặt sân trường.
 • Trồng cỏ công viên, hoa mười giờ (hoặc hoa đồng tiền)… tham khảo thêm ý kiến giáo viên chủ nhiệm và Đoàn trường.

Chú ý: Mỗi chi đoàn nếu thực hiện tốt sẽ được cộng điểm thi đua cho HKI và HKII, nếu làm không tốt sẽ không được cộng điểm và bị trừ cùng số điểm.

Cụ thể:

+ HKI được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi đua HKI

+ HKII được cộng 40 điểm vào tổng điểm thi đua HKII

TM BCH Đoàn trường

PBT

Huỳnh Bảo Luân