Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch công tác tuần 36 năm học 2014-2015

Kế hoạch công tác tuần 36 năm học 2014-2015

50
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Từ 11/5/2015 đến 16/5/2015

1. Kế hoạch chung:

  • Dạy bù để kịp tiến độ (nếu chưa dạy kịp tiến độ chương trình), tuyệt đối không được cắt xén chương trình;
  • GV bộ môn rà soát lại điểm số (theo bảng thống kê) để bổ sung điểm thành phần đúng quy định;
  • Giáo viên chủ nhiệm khối 10 thu tiền ôn tập học kỳ II nộp về thủ quỹ nhà trường để trả tiền dạy học cho GVBM (học kỳ II tính 14 tuần); thầy cô giáo có dạy ôn tập nộp thống kê dạy ôn tập về cho đồng chí Tiến Dũng trước ngày 16 tháng 5 năm 2015;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thời gian Nội dung công việc
Thứ 2

Ngày 11/5/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu (dạy bù nếu chưa dạy kịp tiến độ chương trình)

– Xếp loại hạnh kiểm cho học sinh khối 10, 11 và 12 (nhận biểu mẫu xếp loại hạnh kiểm tại phòng văn thư).

Lưu ý: GVCN phải thực hiện đúng quy trình xếp loại hạnh kiểm cho học sinh theo hướng dẫn trong thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo).

– GVBM dạy lớp 12 hoàn thành điểm gồm: Chấm điểm học kỳ II vào điểm phần mềm SchoolAssist, điểm thành phần, cho kiểm tra bù nếu thiếu điểm, đảm bảo đủ số điểm tối thiểu theo quy định.

– Học sinh khối 12 nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra HK II (theo mẫu) nộp trước 11h 00

– Chấm phúc khảo bài kiểm tra HK II cho học sinh khối 12 (từ 14h00)

Thứ 3

Ngày 12/5/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu (dạy bù nếu chưa dạy kịp tiến độ chương trình)

– GV dạy lớp 12 bắt đầu vào điểm học bạ cho học sinh (từ 12/5-15/5/2015)

Thứ 4Ngày 13/5/2015 – Dạy và học theo thời khóa biểu (dạy bù nếu chưa dạy kịp tiến độ chương trình)

– GVBM dạy lớp 10 và 11 hoàn thành điểm gồm: Chấm điểm học kỳ II vào điểm phần mềm (SchoolAssist), điểm thành phần, cho kiểm tra bù nếu thiếu điểm, đảm bảo đủ số điểm tối thiểu theo quy định.

– Học sinh khối 10 và 11 nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra HK II về cho thầy Tiến Dũng (nộp theo mẫu) trước 17h00.

Thứ 5

Ngày 14/5/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu (dạy bù nếu chưa dạy kịp tiến độ chương trình)

– Chấm phúc khảo bài kiểm tra học kỳ II cho học sinh khối 10 và 11 (từ 8h30)

Thứ 6 Ngày 15/5/2015 – Dạy và học theo thời khóa biểu (dạy bù nếu chưa dạy kịp tiến độ chương trình)

– Giáo viên bộ môn khối 10 và 11 vào điểm học bạ cho học sinh, GVBM khối 12 hoàn thành việc vào điểm học bạ.

Thứ 7

Ngày 16/5/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu (dạy bù nếu chưa dạy kịp tiến độ chương trình)

– GV chủ nhiệm khối 12 hoàn thành hồ sơ, học bạ cho học sinh, sắp xếp các loại hồ sơ theo quy định để chuẩn bị cho đợt kiểm tra chéo hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT 2015 (dự kiến vào chiều thứ 2 ngày 18/5/2015)

– GVCN khối 10 và 11 nộp thống kế học sinh đăng ký môn thi lại và rèn luyện hè để nhà trường có kế hoạch cho học sinh rèn luyện hè và thi lại (nhận mẫu tại phòng VT)

 

Ea Kar, ngày 11 tháng 5 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương