Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch lao động chuẩn bị cho năm học 2011-2012

Kế hoạch lao động chuẩn bị cho năm học 2011-2012

88

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG

CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học 2011-2012

Để chuẩn bị cho năm học mới, Ban Giám Hiệu trường THPT NGÔ GIA TỰ lên kế hoạch lao động, vệ sinh khuôn viên trường học, vệ sinh lớp học để tạo môi trường “Xanh- Sạch- Đẹp” chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

Thời gian và nội dung công việc theo sơ đồ lao động cụ thể như sau:

THỜI GIAN BUỔI KHỐI/ LỚP CÔNG VIỆC DỤNG CỤ PHỤ TRÁCH
16/08/2011 Sáng 12T1-12T7 Dãy cỏ Cuốc, xẻng, Dao phát, bao hót rác GVCN
12C1- 12C4
11T7 -11T12
10T9 -10T12
Chiều 11T6, 12C5 Dãy cỏ, quét dọn Cuốc, chổi xước, bao hót rác GVCN
17/08/2011 Sáng 11T1-11T5 Quét dọn, lau chùi mạng nhện, sàn nhà, cửa kính, tường, sắp xếp bàn ghế Chổi, chổi lông gà, xô, xà bông, dẻ lau GVCN +

Cô Huyền, Hà (11T4), Thầy Khanh (11T5), Chú Ngọc  (Bảo vệ)

18/08/2011 Sáng Các lớp học tầng 2 (Dãy 3 tầng mới), tầng 2,3 (Dãy 3 tầng cũ) theo sơ đồ phòng học năm học 2011-2012 Quét dọn, lau chùi mạng nhện, sàn nhà, cửa kính, tường, sắp xếp lau chùi bàn ghế, kiểm tra chỗ ngồi theo sỹ số học sinh từng lớp Chổi, chổi lông gà, xô, xà bông, dẻ lau GVCN, Chú Ngọc  (Bảo vệ)
Chiều Các lớp học tầng 1 (Dãy 3 tầng mới), tầng 1 (Dãy 3 tầng cũ), 10T11,12,13, 11T9- 11T12 theo sơ đồ phòng học năm học 2011-2012 Quét dọn, lau chùi mạng nhện, sàn nhà, cửa kính, tường, sắp xếp lau chùi bàn ghế,  kiểm tra chỗ ngồi theo sỹ số học sinh từng lớp Chổi, chổi lông gà, xô, xà bông, dẻ lau GVCN, Chú Ngọc  (Bảo vệ)
19/08/2011 Sáng 11T1-11T12

10T1-10T10

Làm cỏ, trồng cây, chăm sóc cây xanh trong sân trường Theo nội dung và kế hoạch của Đoàn trường GVCN, Đoàn trường

Trong quá trình triển khai, người phụ trách và các đơn vị lớp thực hiện các yêu cầu sau :

  1. Triển khai công việc theo đúng thời gian và kế hoạch đề ra.
  2. Các lớp lau phòng học tuyệt đối không đổ nước trước hành lang và không đổ nước xuống sân trường.
  3. Các lớp dãy cỏ phải đổ rác tại hố rác gần nhà để xe giáo viên.
  4. GVCN nghiệm thu công việc tại cô Phạm Thị Dinh, Đ/c Nguyễn Huy Ngọc (Bảo vệ), Đoàn trường (Huỳnh Bảo Luân)
  5. Liên hệ tại cô Phạm Thị Dinh(0987618036)  và thầy Huỳnh Bảo Luân (0906500083) để có thêm chi tiết.

Eakar, ngày 10 tháng 08 năm 2011

BAN GIÁM HIỆU

Phạm Thị Dinh