Trang chủ Kế hoạch lao động Kế hoạch lao động cộng sản chào mừng đại hội Đảng bộ...

Kế hoạch lao động cộng sản chào mừng đại hội Đảng bộ huyện Eakar

168SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CỘNG SẢN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN EA KAR

Căn cứ công văn số 418/CV-UBND ngày 19/07/2010 của UBND huyện  Ea Kar tỉnh Đăk Lăk.  Nay trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2010-2011 thực hiện lao động cộng sản dọn vệ sinh mội trường theo sự phân công cụ thể như sau:

Lưu ý: Cách gọi tên học sinh sau đây là học sinh cũ của trường cấp hai năm học 2009-2010.

1.  Đối với học sinh trường THCS Chu Văn An

– Thời gian lao động: 7g30 ngày 23 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm và nội dung lao động: Dọn vệ sinh hai bên cổng trường THPT Ngô Gia Tự

– Dụng cụ lao động: mang cuốc để rẩy cỏ, dọn vệ sinh hai bên cổng trường.

2.  Đối với học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến và Trần Phú:

– Thời gian lao động: 7g30 ngày 23 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm và nội dung lao động: Dọn vệ sinh hai bên cổng Huyện đội Ea Kar

– Dụng cụ lao động: mang cuốc để rẩy cỏ, dọn vệ sinh hai bên cổng

3.  Đối với học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

– Thời gian lao động: 7g30 ngày 23 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm và nội dung lao động: Dọn vệ sinh hai bên cổng nhà văn hóa huyện Ea Kar

– Dụng cụ lao động: mang cuốc để rẩy cỏ, dọn vệ sinh hai bên cổng

4.  Đối với học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Đức Cảnh, Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Trỗi:

– Thời gian lao động: 7g30 ngày 23 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm và nội dung lao động: Dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện

– Dụng cụ lao động: mang cuốc để rẩy cỏ, dọn vệ sinh.  Riên học sinh nữ trường Nguyễn Văn Trổi mang chổi để quét dọn bên trong nghĩa trang liệt sỹ.

5. Đối với học sinh trường THCS Lương Thế Vinh

– Thời gian lao động: 7g30 ngày 23 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm và nội dung lao động: Dọn vệ sinh bên trong khuôn viên nhà trường

– Dụng cụ lao động: Học sinh nam mang cuốc, học sinh nữ mang chổi.

6. Đối với học sinh trường THCS Phan Chu Trinh

– Thời gian lao động: 7g30 ngày 23 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm và nội dung lao động: Dọn vệ sinh hai bên huyện ủy Ea Kar.

– Dụng cụ lao động: Mang theo chổi

7. Đối với học sinh trường THCS Hoàng Hoa Thám

– Thời gian lao động: 7g30 ngày 23 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm và nội dung lao động: Dọn vệ sinh hai bên Khối dân vận

– Dụng cụ lao động: Mang theo chổi

8. Học sinh của các trường còn lại 7 giờ 30  ngày 31 tháng 07 năm 2010 lên trường dọn vệ sinh trong khuôn viên trường.

Dụng cụ: Nam mang cuốc, nữ mang chổi.

Chú ý:

– Những học sinh nào không lao động cộng sản trong đợt này thì đợt sau nhà trường sẽ tổ chức riêng cho những học sinh vắng.  Nếu học sinh trường nào không hoàn thành nhiệm vụ thì nhà trường sẽ buộc phải thực hiện việc triệu tập lao động cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ

– Mọi thắc măc liên hệ với thầy Nguyễn Tiến Dũng để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể

– Nhà trường sẽ cử thầy cô giáo kiểm tra nghiệm thu việc lao động của các đơn vị.

Bí thư đoàn trường

NGUYỄN TIẾN DŨNG