Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Kế hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 12/6/2023, Kế hoạch chỉ đạo Kỳ thi...

Kế hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 12/6/2023, Kế hoạch chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Ea Kar

663Tải về file này: (Ke-hoach-Chi-dao-ky-thi-tot-nghiep-THPT-2023-tai-huyen-Ea-Kar.pdf, 511KB)