Trang chủ HSG IOE Kế hoạch tham gia kỳ thi IOE và Hùng biện tiếng anh...

Kế hoạch tham gia kỳ thi IOE và Hùng biện tiếng anh quốc gia 2020

414

Kế hoạchTải về file này: (KH-IOE.docx, 40KB)

Kế hoạch thi Hùng biện tiếng anh của Đại học ngoại ngữ Hà nội: Tải tại đây

Mẫu đăng ký thi hùng biện tiếng anh: Tải tại đây

Danh sách học sinh thi IOE cấp tỉnhTải về file này: (DANH-SACH-IOE-CAP-TINH.xlsx, 11KB)