Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014

Kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014

74
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014

TUẦN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

    16/7/2012→19//7/2012     Học GDQP tại địa phương

19/7/2013→22/7/2013

–   Tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10

–  Tổ chức thi, chấm thi lại trong hè.

23/7/2013→31/7/2013

– Dự kiến: sắp xếp lớp, thời khóa biểu

– Tập huấn KTNN tại Đà Nẵng theo dự án (Cô Ngọc)

01/8/2013

Họp cơ quan từ 7 giờ 30 phút

 

02/8/2013

Tập trung học sinh khối 11, 12 năm học 2013-2014

03/8/2013

Tập trung học sinh khối 10 năm học 2013-2014

04/8/2013→10/8/2013

Cấp phát sách, vở, giấy cho học sinh

11/8/2013→15/8/2013

Lao động chuẩn bị cho năm học mớiHoàn chỉnh  thời khóa biểu

02/8/2013→15/8/2013

Tập huấn cốt cán tại TTGDTX TỉnhTập huấn pháp chế theo công văn 894

16/8/2013→18/8/2013

Cốt cán tập huấn lại cho GV theo đơn vị tổ chuyên môn

Họp cơ quan, họp tổ chuyên môn

1

19/8/2013→25/8/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

Họp CMHS

2

26/8/2013→01/9/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

3

03/9/2013→08/9/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

05/9 Khai  Giảng năm học mới

4

9/9/2013→15/9/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

5

16/9/2013→22/9/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

6

23/9/2013→29/9/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

7

30/9/2013→06/10/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

8

07/10/2013→13/10/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

9

14/10/2013→20/10/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

10

21/10/2013→27/10/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

11

28/10/2013→03/11/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

12

04/11/2013→10/11/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

13

11/11/2013→17/11/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

14

18/11/2013→24/11/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

15

25/11/2013→01/12/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

16

02/12/2013→08/12/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

17

09/12/2013→15/12/2013

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

 

18

16/12/2013→22/12/2013

Kiểm tra học kỳ 1, vào điểm,…

19

23/12/2013→29/12/2013

Kiểm tra học kỳ 1, vào điểm,…

30/12/2013→05/01/2014

Dạy bù, họp CMHS, sơ kết học kỳ 1,

20

06/01/2014→12/01/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

Bắt tđầu học kỳ 2

21

13/01/2014→19/01/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

22

20/01/2014→26/01/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

27/01/2014→09/2/2014

Nghỉ tết

23

10/2/2014→16/2/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

24

17/2/2014→23/2/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

25

24/2/2014→02/3/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

26

03/3/2014→09/3/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

27

10/3/2014→16/3/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

28

17/3/2014→23/3/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

29

24/3/2014→30/3/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

30

31/3/2014→06/4/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

31

07/4/2014→13/4/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

32

14/4/2014→20/4/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

33

21/4/2014→27/4/2014

Kiểm tra tập trung học kỳ 2 khồi 12

34

28/4/2014→04/5/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

35

05/5/2014→11/5/2014

Kiểm tra tập trung học kỳ 2 kh 10,11

36

12/5/2014→18/5/2014

Dạy học và các hoạt động giáo dục theo quy định

37

19/5/2014→25/5/2014

Dạy bù, họp CMHS, tổng kết

26/5/2014→30/5/2014

Chuẩn bị thi  tốt nghiệp,….

                                                                                               

                                                                                              Eakar, ngày 15/7/2013

                                                                                                 Hiệu trưởng

 ( Đã ký)

                        Trần Thanh Minh

Tải về Kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014: [Download not found]