Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch tiếp nhận, phân phối văcxin COVID-19 cho trẻ từ 15-17...

Kế hoạch tiếp nhận, phân phối văcxin COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi trên địa bàn huyện

421

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/Kế-hoạch-tiếp-nhận-bảo-quản-phân-phối-và-sử-dụng-Vắc-xin-PCD-Covid19-pdf.io_.pdf”]