Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Kế hoạch Tổ chức Hội thi kéo co và nhảy bao bố...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi kéo co và nhảy bao bố nam – nữ – NH 2022 – 2023

1917

1. Môn kéo co nam – nữ

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử 01 đội tham gia hội thi gồm 05 nam và 05 nữ, bốc thăm thi đấu theo sơ đồ riêng từng khối lớp.

2. Môn nhảy bao bố nam – nữ

Số lượng: Mỗi chi đoàn chọn cử 02 thành viên gồm 01 nam và 01 nữ, tham gia nhảy bao bố trên quãng đường dài 60m.Tải về file này: (06.KE-HOACH-THI-KEO-CO-NHAY-BAO-BO-2022.pdf, 250KB)