Trang chủ Tin Công đoàn Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp...

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2011

675

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ĐĂK LĂK

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sô: 102011/KHCĐ-NGT

Ea kar, ngày 14 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH

(VV tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10)

–         Căn cứ hướng dẫn số 11/HD-CĐN ngày 19/09/2011 của Công đoàn ngành giáo dục Đăk Lăk về việc tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2011 và chào mừng Đại hội hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

–         Căn cứ nghị quyết cuộc họp BCH Công đoàn mở rộng ngày 12/10/2011 của Công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự về việc thống nhất các hoạt động trong khuôn khổ chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2011.

BCH công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng  ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2011 với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức giao lưu bóng chuyền Nam – Nữ giữa hai đội tự nhiên và xã hội

a) Thời gian, địa điểm:

– 15h30’ chiều thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2011

– Sân bóng chuyền trường THPT Ngô Gia Tự

b) Danh sách hai đội bóng gồm:

TT Đội bóng tự nhiên Đội bóng xã hội
1 Tổ toán – tin Tổ ngữ văn
2 Tổ vật lý – KTCN Tổ lịch sử – GDCD
3 Tổ Hóa học Tổ Địa lý
4 Tổ Sinh – KTCN Tổ TD-QP
5 Tổ ngoại ngữ

2. Tổ chức liên hoan, văn nghệ (karaoke)

a) Thời gian, địa điểm:

– 17h00’ chiều thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2011

– Nhà đa chức năng trường THPT Ngô Gia Tự

b) Thành phần: Kính mời tất cả các anh, chị em nam nữ công chức, viên chức trong toàn thể cơ quan cùng tham gia

c) Lưu ý: đây là đợt sinh hoạt tập thể để đoàn viên trong toàn cơ quan giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết nên có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy BCH kính mong tất cả các đồng chí tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.

(nguồn kinh phí như đã thống nhất tại cuộc họp BCH công đoàn mở rộng)

3. Công tác khác

– Chi đoàn giáo viên chịu trách nhiệm trang trí khánh tiết, loa máy, sân bải, và những nội dung liên quan đến công tác tổ chức

– Công tác hậu cần: Đ/c Thương; đ/c Ánh Ngọc; đ/c: Thanh Dũng; đ/c H’Dzoelly; đ/c Luân

T.M/ BCH – CHỦ TỊCH