Trang chủ Nổi bật Kế hoạch và hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm...

Kế hoạch và hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2018

326

Thông báo

 

Kế hoạch

 

Tải kế hoạch: Kế hoạch tuyển sinh QĐ 2018

Hướng dẫn

 

Tải hướng dẫn: Hướng dẫn tuyển sinh QĐ 2018