Trang chủ Giáo án điện tử Kết quả cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning lần thứ 4...

Kết quả cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning lần thứ 4 năm học 2016-2017

580

Quyết định công nhận

Kết quả trường THPT Ngô Gia Tự

DANH SÁCH THẦY CÔ GIÁO TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐẠT GIẢI KỲ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING LẦN THỨ 4.

  1. Cô Văn Thị Dạ Châu – Tin học 10 – Tên bài: Chuyên đề định dạng văn bản nâng cao với style – Giải Nhì
  2. Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh và cô Trần Lệ Nguyễn Lam Phương – Sinh học 10 – Tên bài: Giảm phân – Giải Nhì
  3. Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh và cô Trần Lệ Nguyễn Lam Phương – Sinh học 12 – Tên bài: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã – Giải Ba
  4. Cô Nguyễn Thị Thủy – Địa lý 10 – Bài 16: Sóng, thủy triều, dòng biển – Giải Ba

Chúc mừng các cô đã đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Danh sách kết quả