Trang chủ HSG cấp tỉnh Kết quả kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

Kết quả kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

1283

Quyết định công nhận giảiTải về file này: (QD-Cong-nhan.pdf, Unknown)

DS Kết quả NGT

DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG TỈNH THPT – GDTX

NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

STT Môn ĐKDT Họ và tên Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp Hạnh kiểm Học lực Điểm thi Xếp giải Ghi chú
1 Ngữ văn Nguyễn Lê Thu Uyên Kinh 07/03/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Khá 13.00 Nhì  
2 Ngữ văn Đặng Thị Quỳnh Như Kinh 25/04/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 11.25 KK  
3 Ngữ văn Lê Thị Kim Oanh Kinh 20/12/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Khá 10.50 KK  
4 Ngữ văn Nguyễn Nhật Minh Kinh 13/09/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 10.00    
5 Ngữ văn Nguyễn Thị Ngọc Dân Kinh 13/02/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Khá 9.00    
6 Lịch sử Đỗ Thị Liên Kinh 18/05/01 Bắc Giang Nữ 12 Tốt Khá 6.00    
7 Lịch sử H’ Hanh Niê Ê-đê 14/11/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Khá 5.50    
8 Địa lí Đỗ Cao Dương Kinh 07/01/02 Đắk Lắk Nam 11 Tốt Khá 13.25 Ba  
9 Địa lí Trần Đình Lan Kinh 23/07/02 Đắk Lắk Nam 11 Tốt Khá 10.75    
10 Địa lí Nguyễn Thị Kim Loan Kinh 25/08/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Khá 10.00    
11 Địa lí Bùi Thị Vĩ Kinh 06/01/02 Đắk Lắk Nữ 11 Tốt Giỏi 9.75    
12 Địa lí Phạm Duy Linh Kinh 09/08/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Khá 8.00    
13 Địa lí Bùi Đức Minh Kinh 11/08/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Khá 6.25    
14 Toán Nguyễn Ngô Trung Kiên Kinh 23/08/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 9.75 KK  
15 Toán Phan Văn Hùng Kinh 24/02/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 7.25    
16 Toán Trần Lê Thu Trang Kinh 03/08/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 7.00    
17 Vật lí Trần Đình Lâm Kinh 10/03/00 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Khá 3.00    
18 Hóa học Lê Phạm Anh Tuấn Kinh 27/03/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 12.10 Ba  
19 Hóa học Lê Thị Thủy Trang Kinh 20/07/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 6.75    
20 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Hiền Kinh 28/09/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 13.50 Nhì  
21 Sinh học Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Kinh 29/01/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 12.25 Nhì  
22 Sinh học Trần Thanh Vân Kinh 02/09/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 12.25 Nhì  
23 Sinh học Phạm Huyền Trang Kinh 26/05/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 10.75 Ba  
24 Sinh học Trần Nguyễn Thảo Hiền Kinh 06/07/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 7.00    
25 GDCD Nguyễn Thị Mơ Kinh 15/06/01 Nghệ An Nữ 12 Tốt Giỏi 11.25 Ba  
26 GDCD Nguyễn Thị Ninh Kinh 09/07/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Khá 9.50 KK  
27 Tin học Hoàng Đình Phú Kinh 02/10/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Khá 12.80 Ba  
28 Tiếng Anh Phạm Trung Kiên Kinh 01/02/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 136.25 Nhì  
29 Tiếng Anh Nguyễn Uyển Nhi Kinh 20/04/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 127.00 Ba  
30 Tiếng Anh Vũ Hải Đăng Kinh 26/08/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 111.75 KK  
31 Tiếng Anh Trần Cao Minh Kinh 23/09/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 109.25 KK  
32 Tiếng Anh Phạm Ngọc Anh Kinh 15/07/01 Đắk Lắk Nữ 12 Tốt Giỏi 93.50    
33 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Huân Kinh 02/10/01 Đắk Lắk Nam 12 Tốt Giỏi 91.00    

 

Xin chúc mừng các em.

Danh sách kết quả toàn tỉnhTải về file này: (DS-ket-qua-cham-hsg-cap-tinh-2019.xlsx, Unknown)

Xin chúc mừng các em.