Trang chủ HSG cấp tỉnh Kết quả kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 12 năm học 2009-2010

Kết quả kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 12 năm học 2009-2010

240

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT và thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 12 năm học 2009-2010 của trường THPT Ngô Gia Tự


Dưới đây là danh sách các học sinh đạt giải


STT SBD Mã môn Môn thi H và tên Ngày sinh Đim Gii Giáo viên dy Chondt LĐT
1 053A A12 Tiếng Anh 12 Hoàng Thị Ngọc Thanh 05/12/1992 14 BA Đào Công Vinh
2 065A A12 Tiếng Anh 12 Phạm Hồng Trình 11/09/1992 14 BA Đào Công Vinh
3 087A A12 Tiếng Anh 12 Trần Xuân Yến 18/09/1992 12 KK Đào Công Vinh
4 062DL DL3 Địa Lý 12 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/03/1992 14 BA Đoàn Thị Tuyết
5 061H H12 Hóa Học 12 Đỗ Hồng Phong 01/11/1992 14 BA Phan Xuân Thắng Dự thi LĐT
6 026H H12 Hóa Học 12 Nguyễn Huy Hoàng 11/12/1992 13 KK Phan Xuân Thắng Dự thi LĐT
7 019H H12 Hóa Học 12 Bùi Ngọc Hoà 29/09/1992 12 KK Phan Xuân Thắng Dự thi LĐT
8 047H H12 Hóa Học 12 Phạm Thị Ngọc Mai 20/05/1992 10 HSG Phan Xuân Thắng
9 007L L12 Vật Lý 12 Nguyễn Văn Bộ 13/12/1992 16 NHÌ Nguyễn Thế Hoàn Dự thi LĐT
10 011LS LS3 Lịch Sử 12 Hồ Văn Định 28/05/1992 16,5 NHÌ Hồ Sỹ Tuệ Dự thi LĐT
11 070LS LS3 Lịch Sử 12 TrầnThị Thảo 27/08/1992 13 KK Hồ Sỹ Tuệ
12 023S S12 Sinh Học 12 Phạm Thị Thu Hường 15/05/1992 14 BA Bùi Thị Kim Nhung Dự thi LĐT
13 043S S12 Sinh Học 12 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 25/12/1992 12,5 KK Bùi Thị Kim Nhung
14 041T T12 Toán 12 Hoàng Thị Sâm 18/01/1992 16 NHÌ Nguyễn Thị Hát Dự thi LĐT
15 060T T12 Toán 12 Lê Quốc Vương 28/06/1992 16 NHÌ Nguyễn Thị Hát Dự thi LĐT
16 005T T12 Toán 12 Trương Thành Công 01/01/1993 14,5 BA Nguyễn Thị Hát
17 104V V12 Văn 12 Nguyễn Thị Thảo Trinh 15/10/1992 16 NHÌ Nguyễn Thị Tăng Dự thi LĐT
18 040V V12 Văn 12 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 22/05/1992 14,5 BA Nguyễn Thị Tăng Dự thi LĐT
19 108V V12 Văn 12 Bùi Thị Thanh Uyên 25/06/1992 13 KK Nguyễn Thị Tăng
20 076V V12 Văn 12 Vương Thị Lệ Quyên 05/09/1992 12 KK Nguyễn Thị Tăng
21 078V V12 Văn 12 Phạm Thị Rơn 02/03/1992 12 KK Nguyễn Thị Tăng
22 015MT MT3H MTCT 12-Hóa Đỗ Hồng Phong 01/11/1992 28,5 NHẤT Phan Xuân Thắng Dự thi QG
23 006MT MT3H MTCT 12-Hóa Nguyễn Huy Hoàng 12/11/1992 19 BA Phan Xuân Thắng
24 004MT MT3L MTCT 12-Lý Nguyễn Văn Bộ 13/12/1992 26 BA Nguyễn Thế Hoàn
25 015MT MT3S MTCT 12-Sinh Nguyễn Thị Hồng Nhạn 25/12/1992 27 BA Bùi Thị Kim Nhung
26 017MT MT3T MTCT 12-Toán Hoàng Thị Sâm 18/01/1992 37,5 NHÌ Nguyễn Thị Hát Dự thi QG
27 029MT MT3T MTCT 12-Toán Lê Quốc Vương 28/06/1992 34 BA Nguyễn Thị Hát Dự thi QG

Xin chúc mừng các em.