Trang chủ HSG cấp tỉnh Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các môn văn...

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các môn văn hóa, năm học 2020 – 2021

2604

IOE vòng tỉnh

Lưu ý: những em học sinh khối 11 thi đạt từ 1000 điểm trở lên nếu thi qua vòng tự luyện thứ 30 sẽ được đăng ký tham gia thi vòng Quốc gia.Tải về file này: (KQ-IOE-TINH.xlsx, 16KB)