Trang chủ HSG Olympic 10/3 Kết quả kỳ thi Olympic 10/3 lần thứ IV năm 2019

Kết quả kỳ thi Olympic 10/3 lần thứ IV năm 2019

2201Tải về file này: (KET_QUA_OLYMPIC_10-3_NAM_2019.xlsx, 19KB)

Tổng hợp: 

  • Huy chương vàng: 15
  • Huy chương bạc: 15
  • Huy chương vàng: 18
  • Tổng giải: 48.

Xin chúc mừng các em.