Trang chủ HSG MTCT Kết quả thi chọn HSG giải toán trên máy tính cầm tay...

Kết quả thi chọn HSG giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011-2012

87
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012

STTHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHMÔN THIĐIỂMGIẢIVÀO ĐỘI TUYỂNGIÁO VIÊN DẠY
1Huỳnh Tấn Bình4/11/1994MTCT 12-Hóa12BA
Nguyễn Thị Hạnh
2Trần Thị Liễu Chi6/5/1994MTCT 12-Hóa13BA
Nguyễn Thị Hạnh
3Bùi Minh Bình11/28/1994MTCT 12-Lý15

Phạm Quang Cảnh
4Lê Thị Thương Thương3/6/1994MTCT 12-Lý11.5

Phạm Quang Cảnh
5Hồng Văn Công3/29/1994MTCT 12-Sinh12

Bùi Thị Kim Nhung
6Phạm Thị Thanh Hương10/10/1994MTCT 12-Sinh18.25NHÌ
Bùi Thị Kim Nhung
7Phạm Thị Tuyết Nhung3/22/1994MTCT 12-Sinh20.75NHÌvào ĐTBùi Thị Kim Nhung
8Trần Văn Thương5/10/1994MTCT 12-Sinh14KK
Bùi Thị Kim Nhung
9Phạm Văn Giáp6/3/1994MTCT 12-Toán25NHÌ
Nguyễn Thị Hát
10Hoàng Huy7/30/1994MTCT 12-Toán22BA
Nguyễn Thị Hát
11Trần Tố Tâm6/20/1994MTCT 12-Toán12.5

Nguyễn Thị Hát
12Đỗ Đức Thịnh5/25/1994MTCT 12-Toán15.5KK
Nguyễn Thị Hát

 

Danh sách này có 12 học sinh.