Trang chủ HSG cấp tỉnh KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011

73

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011

STT MÔN THI HỌ TÊN LỚP ĐIỂM GIẢI GV BỒI DƯỠNG DỰ THI CHỌN DT
1
Tiếng Anh 12 Đoàn Minh Thuận 11T1 13.25 BA Đào Công Vinh
2
Tiếng Anh 12 Phùng Thị Thu 12T2 13 BA Đào Công Vinh
3
Tiếng Anh 12 Đoàn Phượng Anh 12T2 11 KK Đào Công Vinh
4
Tiếng Anh 12 Hoàng Thị Hà My 12TCD 11 KK Đào Công Vinh
5
Tiếng Anh 12 Dương Đình Phong 12T2 10.5 Đào Công Vinh
6
Địa Lý 12 Nguyễn Thị 12CT1 13.5 NHÌ Đoàn Thị Tuyết
X
7
Địa Lý 12 Lương Thị Hoa 12CT1 11 KK Đoàn Thị Tuyết
8
Địa Lý 12 Đặng Thị Thùy Dung 12TCD 6 Đoàn Thị Tuyết
9
Hóa Học 12 Nguyễn Đức Học 12T1 8.5 KK Phan Xuân Thắng
10
Hóa Học 12 Lê Thị Phương Thảo 12T1 8.25 KK Phan Xuân Thắng
11
Hóa Học 12 Nguyễn Thị Phương Mai 12T1 7.5 KK Phan Xuân Thắng
12
Hóa Học 12 Đặng Phương Thảo 12T1 7.5 KK Phan Xuân Thắng
13
Hóa Học 12 Hoàng Thị Nhung 12T1 6 Phan Xuân Thắng
14
Vật Lý 12 Phạm Cảnh Linh 12T1 12.75 NHÌ Phạm Quang Cảnh
X
15
Vật Lý 12 Lê Thị Thương Thương 11T1 5.25 Phạm Quang Cảnh
16
Vật Lý 12 Nguyễn Văn Ca 12CT1 4.5 Phạm Quang Cảnh
17
Vật Lý 12 Đỗ Đình Huân 12T1 3 Phạm Quang Cảnh
18
Lịch Sử 12 Lê Anh Quyền 12T6 11 BA Niê Cường
19
Sinh Học 12 Phạm Đức Vương 12T3 12.5 NHÌ Bùi T Kim Nhung
X
20
Sinh Học 12 Bùi Trần Quỳnh Trang 12T1 12 NHÌ Bùi T Kim Nhung
X
21
Sinh Học 12 Phan Ngọc Hiền 12T1 10 BA Bùi T Kim Nhung
X
22
Sinh Học 12 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12T1 9 BA Bùi T Kim Nhung
X
23
Sinh Học 12 Đỗ Thị Trang 11T1 7 KK Bùi T Kim Nhung
24
Toán 12 Phan Ngọc Phương Hải 12T1 15 NHẤT Nguyễn Thị Hát
X
25
Toán 12 Nguyễn Thị Minh 12T1 8 KK Nguyễn Thị Hát
26
Toán 12 Trương Thành Công 12T1 6 Nguyễn Thị Hát
27
Toán 12 Trịnh Minh Đức 12T1 6 Nguyễn Thị Hát
28
Tin Học 12 Lê Anh Đức 12T2 10 BA Nguyễn Đức Khanh
X
29
Văn 12 Nguyễn Thị Thu 12TCD 16 NHẤT Nguyễn Thị Tăng
X
30
Văn 12 Ngô Ngọc Lan 12T2 15 NHẤT Nguyễn Thị Tăng
X
31
Văn 12 Võ Thị Ánh Tuyết 12TCD 14.5 NHÌ Nguyễn Thị Tăng
X
32
Văn 12 Nguyễn Thị Huê 12TCD 12.5 BA Nguyễn Thị Tăng
33
Văn 12 Hoàng Thị Thu Hạnh 12T3 12 KK Nguyễn Thị Tăng
34
Văn 12 Đoàn Thị Kim Ái 12T2 10.5 Nguyễn Thị Tăng

DANH SÁCH NÀY CÓ: 34 HỌC SINH. DỰ THI ĐẠT GIẢI: 25/34, CHIẾM TỈ LỆ: 74%

GHI CHÚ: GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG VÀ HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN DỰ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QG CHUẨN BỊ TỐT CHO KỲ THI VÀO NGÀY 30/11/2010