Trang chủ HSG cấp tỉnh Kết quả thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2011-2012

Kết quả thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2011-2012

73
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12-THPT

NĂM HỌC 2011-2012

STT MÔN THI HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐIỂM GIẢI DỰ THI LẬP ĐỘI TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY
1 T.Anh 12 Đoàn Minh Thuận 3/16/1994 12 10.00 BA Đào Công Vinh
2 T.Anh 12 Nguyễn Lê Hoài Vi 7/1/1994 12 08.50 KK Đào Công Vinh
3 T.Anh 12 Trần Thị Phương Thảo 9/9/1995 11 07.50 Đào Công Vinh
4 T.Anh 12 Bùi Thị Thùy Dung 11/6/1994 12 06.50 Đào Công Vinh
5 T.Anh 12 Nguyễn Thị Mai Trang 7/11/1994 12 06.50 Đào Công Vinh
6 T.Anh 12 Hoàng Thị Ngọc Thủy 6/10/1994 12 05.50 Đào Công Vinh
7 Địa 12 Trần Thị Thùy Linh 1/25/1994 12 11.00 KK Nguyễn Thị Duyên
8 Địa 12 Nguyễn Văn Quang 7/11/1994 12 10.50 KK Nguyễn Thị Duyên
9 Địa 12 Nguyễn Thị Loan 5/5/1994 12 10.00 Nguyễn Thị Duyên
10 Hóa 12 Huỳnh Tấn Bình 4/11/1994 12 11.00 BA x Nguyễn Thị Hạnh
11 Hóa 12 Trần Thị Liễu Chi 6/5/1994 12 11.00 BA x Nguyễn Thị Hạnh
12 Hóa 12 Hoàng Nữ Tường Vi 9/18/1994 12 07.75 KK Nguyễn Thị Hạnh
13 Hóa 12 Hồ Việt Tín 3/14/1994 12 04.50 Nguyễn Thị Hạnh
14 Lý 12 Lê Thị Thương Thương 3/6/1994 12 10.00 BA Phạm Quang Cảnh
15 Lý 12 Bùi Minh Bình 11/28/1994 12 08.00 KK Phạm Quang Cảnh
16 Sử 12 Nguyễn Ngọc Anh 6/9/1994 12 15.50 NHÌ x Niê Cường
17 Sử 12 Phạm Thanh Thúy A’i 4/23/1994 12 06.50 Niê Cường
18 Sinh 12 Hồng Văn Công 3/29/1994 12 11.75 BA Bùi Thị Kim Nhung
19 Sinh 12 Phạm Thị Thanh Hương 10/10/1994 12 11.00 BA Bùi Thị Kim Nhung
20 Sinh 12 Phạm Thị Tuyết Nhung 3/22/1994 12 10.50 BA Bùi Thị Kim Nhung
21 Sinh 12 Trần Văn Thương 5/10/1994 12 10.00 KK Bùi Thị Kim Nhung
22 Sinh 12 Nguyễn Thị Thanh Bình 9/1/1994 12 09.50 KK Bùi Thị Kim Nhung
23 Toán 12 Trần Tố Tâm 1/1/1994 12 11.75 BA Nguyễn Thị Hát
24 Toán 12 Phạm Văn Giáp 6/3/1994 12 08.75 KK Nguyễn Thị Hát
25 Toán 12 Hoàng Huy 7/30/1994 12 08.00 KK Nguyễn Thị Hát
26 Toán 12 Đỗ Đức Thịnh 5/25/1994 12 02.50 Nguyễn Thị Hát
27 Văn 12 Phạm Thị Hiền 9/6/1994 12 15.00 NHẤT x Nguyễn Thị Tăng
28 Văn 12 Ngô Thị Ngọc 12/3/1994 12 13.00 NHÌ x Nguyễn Thị Tăng
29 Văn 12 Trương Thị Thu Thảo 1/3/1994 12 12.00 BA Nguyễn Thị Tăng
30 Văn 12 Đặng Thị Kim Ngân 3/23/1994 12 10.00 KK Nguyễn Thị Tăng
31 Văn 12 Trần Hoàng Ánh 11/8/1994 12 05.00 Nguyễn Thị Tăng

Danh sách này có 31 học sinh. Dự thi đạt giải 22/31 học sinh (tỉ lệ: 70,97%).

Lưu ý: Giáo viên bồi dưỡng và Học sinh giỏi trong danh sách dự thi lập đội tuyển chuẩn bị tốt cho kỳ thi chọn vào đội tuyển QG.

Eakar, ngày 16 tháng 11 năm 2011

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Toán