Trang chủ Nổi bật Kết quả vòng thi Ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật...

Kết quả vòng thi Ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 – 2020

509

Kết quả của THPT Ngô Gia T

Theo Thông báo số 1579/TB-SGDĐT ngày 03/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Ngô Gia Tự có 02 ý tưởng đạt yêu cầu và được tham gia vòng 2 (tổ chức vào tháng 01/2020) Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2019 – 2020.

Hiệu trưởng thông báo và chúc mừng những học sinh và thầy/ cô đã hoàn thành xuất sắc vòng thi.

  1. Em Trần Thị Thanh Nhàn – lớp 12A1 cùng em Trần Đình Trang Châu – lớp 12A9 dưới sự hướng dẫn của thầy Đào Xuân Dũng, dự án: “Nghiên cứu xử lý rác thải hữu cơ bằng ruồi lính đen và men vi sinh Biomix1 quy mô hộ gia đình” được vào vòng 2
  2.  Em Lê Xuân Đức – lớp 12A2, dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thanh Phong, dự án: “Sử dụng nguồn nước tự nhiên ở vùng sâu vùng xa huyện Eakar để tạo chuỗi giá trị về nguồn điện tự phát và tạo nguồn nước sạch cho vùng hạ du.” được vào vòng 2.

Trân trọng thông báo và chúc mừng!