Trang chủ HSG cấp trường Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lần 2, năm học 2019...

Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lần 2, năm học 2019 – 2020

469

Thông báo

1. Lịch kiểm tra: 13 giờ 30 phút, thứ 4, ngày 15 tháng 01 năm 2020

2. Địa điểm:

2.1 Môn Tin học: phòng máy tính

2.2 Các môn còn lại: Phòng họp hội đồng

3. Thời gian làm bài: 180 phút

4. Giám thị:

4.1 Môn Tin học: cô Văn Thị Dạ Châu

4.2 Các môn còn lại: Cô Bùi Thị Lê; Cô Nguyễn Hà Hương Ngọc; Thầy Lý Thanh Tình