Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 03 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 03 HK1 năm học 2013-2014

29
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 02/9 đến ngày 08/9/ 2013. Lớp trực: 11T3, 10T3

Những công việc trọng tâm:

  • Tổ chức khai giảng năm học mới;
  • Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học;
  • Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

HAI – 02/9

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

BA – 03/9

Dạy học theo thời khóa biểu Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 04/9

Dạy học theo thời khóa biểu Dạy học theo thời khóa biểu

NĂM – 05/9

Tổ chức lễ khai giảng năm học mới Sinh hoạt các tổ chức, đoàn thể

SÁU – 06/9

Dạy học theo thời khóa biểu Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY – 07/9

Dạy học theo thời khóa biểu Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 08/9

 

 

Chú ý :

  • Tập trung cán bộ, giáo viên và học sinh trước 7 giờ 30 phút.  Đúng 7 giờ 30 phút tổ chức lễ khai giảng;
  • Đồng phục của học sinh và trang phục của GV theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

Trần Thanh Minh