Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 04 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 04 HK1 năm học 2013-2014

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/ 2013. Lớp trực: 11T4, 10T4

Những công việc trọng tâm:

  • Các đội tuyển học sinh giỏi làm bài thi thử số 1;
  • Giáo viên chủ nhiệm hoàn tất thu, nộp hồ sơ miễn, giảm, trợ cấp, hỗ trợ của học sinh;
  • Phát động, triển khai thi Tiếng Anh, thi giải Toán trên internet, thi olympic các tỉnh phía Nam, thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh, thi vận dụng kiến thức liên môn…
  • Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học;
  • Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 09/9

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Hội ý BGH từ 14 giờ

BA – 10/9

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 11/9

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

NĂM – 12/9

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

– Các đội tuyển học sinh giỏi làm bài thi thử số 1 từ 14 giờ

SÁU – 13/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY – 14/9

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 15/9

 

Chú ý :

  • Giáo viên bồi dưỡng ra đề, lập danh sách học sinh dự thi gửi về cô Toán chậm nhất là chiều thứ 3 (10/9);
  • Các tổ chuyên môn, đoàn thể chủ động lên kế hoạch sinh hoạt, hội họp, tập huấn.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                              Trần Thanh Minh