Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 04 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 04 HK1 năm học 2014-2015

27
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Từ 08/9/2014 đến 14/9/2014

(Lớp trực: 10A4, 11T4)

 

1. Kế hoạch chung

  • Thực hiện tốt quy chế chuyên môn;
  • Tổ chuyên môn triển khai cuộc thi liên môn tích hợp… theo văn bản hướng dẫn;
  • Giáo viên bộ môn tự bố trí lịch dạy bù để kịp tiến độ chương trình (tuần 04). Nếu không tự bố trí được thì báo với tổ trưởng chuyên môn để nhà trường bố trí lịch dạy bù;
  • GVCN thực hiện việc tổ chức các tiết HĐNGLL theo kế hoạch nhà trường (xem thêm kế hoạch HĐNGLL tại trang Web của trường);
  • Lao động theo kế hoạch (các lớp 12T7,8,9 cần chú ý thêm lịch vào chiều thứ 6).

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 08/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB mới Dạy học bình thường theo TKB mới
Thứ 3

Ngày 09/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 10/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 11/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 12/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Tổ chuyên môn họp: tập huấn lại các nội dung đã được tập huấn trong hè, triển khai các nội dung khác liên quan (tiết 4,5). Nộp biên bản họp tổ chuyên môn về cho đ/c Tiến Dũng (trước 11h00)

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp GVCN khối 10 và 12 tại hội trường (tiết 4,5)

Thứ 7

Ngày 13/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Chủ nhật

Ngày 14/9/2014

– Họp hội trưởng, phó, GVCN khối 12 tại phòng hội đồng (từ 7h30)

– Họp phụ huynh khối 12 theo đơn vị lớp từ (8h30)

– Họp đại diện hội cha mẹ học sinh, GVCN khối 10 tại phòng hội đồng (từ 13h30)

– Họp phụ huynh khối 10 theo đơn vị lớp từ (14h30)

 

Ea Kar, ngày 07 tháng 9 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương