Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 05 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 05 HK1 năm học 2013-2014

36
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/ 2013. Lớp trực: 11T5, 10T5

Những công việc trọng tâm:

  • Thực hiện dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo giấy phép số 03/GP-SGDĐT ngày 09/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đăk Lăk;
  • Giáo viên chủ nhiệm hoàn tất thu, nộp hồ sơ miễn, giảm, trợ cấp, hỗ trợ của học sinh (Nộp về kế toán nhà trường);
  • Tiếp tục  triển khai thi tiếng anh, thi giải toán trên internet, thi olympic các tỉnh phía nam, thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh, thi vận dụng kiến thức liên môn,…
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học;
  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 16/9

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA -17/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 18/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

NĂM – 19/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

SÁU – 20/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY -21/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 22/9

Chú ý : 

  • Các tổ chuyên môn, đoàn thể  chủ động lên kế hoạch sinh hoạt, hội họp, tập huấn, kiểm tra ;
  • GVCN hoàn tất các hồ sơ miễn, giảm, trợ cấp, hỗ trợ của học sinh  nộp về kế toàn nhà trường trong ngày 19/9 để  nhà trường xét và nộp toàn bộ hồ sơ về sở GD&ĐT theo quy định);
  • Giáo viên dạy ôn tập lấy danh sách lớp ôn tập ở phòng văn thư.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                 (đã ký)


                                                                                                                              Trần Thanh Minh