Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 05 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 05 HK1 năm học 2014-2015

30
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

Từ 15/9/2014 đến 21/9/2014

(Lớp trực: 10A5, 11T5)

 

1. Kế hoạch chung

  • Thực hiện tốt quy chế chuyên môn;
  • Tổ chuyên môn triển khai cuộc thi liên môn, tích hợp… theo văn bản hướng dẫn;
  • Hội nghị hội cha mẹ học sinh toàn trường năm học: 2014-2015;
  • GVCN thực hiện việc tổ chức các tiết HĐNGLL theo kế hoạch nhà trường (xem thêm kế hoạch HĐNGLL tại trang Web của trường);
  • Lên kế hoạch kiểm tra tập trung học kỳ I năm học 2014-2015;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

 

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày15/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB mới Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 16/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

– Các tổ trưởng chuyên môn nộp kế hoạch kiểm tra tập trung HKI

Thứ 4

Ngày 17/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 18/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 19/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Tập huấn phần mềm SMAS quản lý học sinh: Tiết 4, 5 (toàn thể giáo viên)

Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 20/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Nghỉ dạy và học: Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2015
Chủ nhật

Ngày 21/9/2014

Hội nghị hội cha mẹ học sinh toàn trường từ 7h30. Thành phần: Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, BT Đoàn trường, TTND, Kế toán, GVCN, trưởng đại diện hội cha mẹ học sinh của các lớp (đề nghị GVCN viết giấy mời giúp nhà trường) Dạy nghề phổ thông theo kế hoạch.

 

Ea Kar, ngày 14 tháng 9 năm 2014

Hiệu trưởng

(đã ký)

Bùi Văn Chương