Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 06 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 06 HK1 năm học 2013-2014

37
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/ 2013. Lớp trực: 11T6, 10T6

Những công việc trọng tâm:

  • Thực hiện tốt  dạy thêm, học thêm;
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học ;
  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 23/9

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA -24/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 25/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

NĂM – 26/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Họp trực tuyến

–  Dạy học theo thời khóa biểu

SÁU – 27/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY -28/9

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 29/9

– Thi nghề phổ thông khối 12 – Thi nghề phổ thông khối 12

Chú ý : 

  • Các tổ chuyên môn, đoàn thể  chủ động lên kế hoạch sinh hoạt, hội họp, tập huấn, kiểm tra ;
  • Họp trực tuyến tại phòng Hiệu trưởng từ  7 giờ 45’, thành phần: Ban giám hiệu , BCHCĐ, BCHĐ, Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

                                                                                                                             

                                                                                                                              Trần Thanh Minh