Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 06 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 06 HK1 năm học 2014-2015

29
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Từ 22/9/2014 đến 28/9/2014

(Lớp trực: 10A6, 11T6)

1. Kế hoạch chung

  • Thực hiện tốt quy chế chuyên môn;
  • Lưu ý: Hiện nay, nhà trường chưa thể tổ chức kiểm tra tập trung cho tất cả các môn học trong học kỳ I. Sang tháng 10, nhà trường sẽ bắt đầu tổ chức kiểm tra khảo sát 2 môn Tiếng Anh và ngữ văn lớp 12, vì vậy, đề nghị các GVBM cần chủ động kiểm tra định kỳ (45 phút trở lên) cho các lớp mình được phân công giảng dạy;
  • Triển khai việc dạy học ôn tập trái buổi tại trường năm học: 2014-2015;
  • GV bộ môn, GV CN cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồi sơ theo quy định (quy chế chuyên môn) để chuẩn bị cho đợt kiểm tra hồ sơ tháng 9;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

 

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 22/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB mới;

– Gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi lớp 12, GV ôn thi học sinh giỏi 12 (tại phòng hội đồng, sau tiết chào cờ) (BGH, BT đoàn trường)

Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 23/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Tổng kết công tác thanh tra và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2014-2015 tại BMT (đ/c Tiến Dũng)

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp cốt cán (từ tiết 5)

Thứ 4

Ngày 24/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Tham dự hội nghị huyện ủy mở rộng tại huyện ủy (đ/c Du)

Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 25/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 26/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp GV có dạy ôn tập, GVCN các lớp ôn tập, tổ trưởng CM (toán, lí, hóa, AV), BGH, Chủ tịch CĐ, TTND, Đảng ủy tại phòng hội đồng từ tiết 4

Hội nghị CC-VC năm 2014-2015 (từ 13h30)
Thứ 7

Ngày 27/9/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Chủ nhật

Ngày 28/9/2014

Khối 12 thi nghề phổ thông (lý thuyết) từ 7h00 Khối 12 thi nghề phổ thông (thực hành) từ 13h00

 

Ea Kar, ngày 22 tháng 9 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương