Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 07 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 07 HK1 năm học 2013-2014

35
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/ 2013. Lớp trực: 11T7, 10T7

Những công việc trọng tâm:

  • Triển khai công tác tháng 10;
  • Họp cha mẹ học sinh các lớp;
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học (Chính khóa và ôn tập);
  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Thi vào 24, 25 tháng 10).

THỨ/NGÀY

 SÁNG

CHIỀU

 

HAI – 30/9

– Chào cờ, sinh hoạt

– Dạy học theo thời khóa biểu mới

– Dạy học theo thời khóa biểu mới

– Chào cờ, sinh hoạt

BA – 01/10

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 02/10

– Dạy học theo thời khóa biểu

Họp Đảng ủy từ 7 giờ30’, họp BHG

– Dạy học theo thời khóa biểu

Họp liên tịch từ 14 giờ

NĂM – 03/10

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn từ 15 giờ 40’

SÁU – 04/10

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY – 05/10

– Dạy học theo thời khóa biểu

Họp đại diện CMHS các lớp từ 7 giờ 30 phút

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp GVCN các  lớp từ  13 giờ 15 phút (Tiết 1)

CN – 06/10

Họp CMHS khối 12,11

Họp CMHS khối 10

Chú ý : 

  • Các tổ chức, cá nhân sắp xếp chuyên môn để dự họp đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian quy định;
  • GVCN thay mặt  nhà trường viết giấy mời gửi CMHS dự họp đầu năm học 2013-2014.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

                                                                                                                             

                                                                                                                              Trần Thanh Minh