Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 07 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 07 HK1 năm học 2014-2015

33
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Từ 29/9/2014 đến 05/10/2014

(Lớp trực: 10A7, 11T7)

1. Kế hoạch chung

  • Giáo viên bộ môn nhận lịch báo giảng tại phòng văn thư (lưu ý: đề nghị các đồng chí ghi bổ sung đầy đủ PPCT từ đầu năm học)
  • Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ tổ viên tháng 8, 9;
  • Tổ trưởng nộp báo cáo tình hình tổ viên thực hiện quy chế chuyên môn tháng 9 (theo mẫu lấy tại phòng đồng chí Tiến Dũng);
  • Các tổ chuyên môn tiến hành thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn;
  • Lưu ý: Đề nghị GVCN các lớp, rà soát lại danh sách, điều chỉnh các sai sót về hồ sơ của học sinh lớp mình chủ nhiệm trên phần mềm SMAS (hoàn thành trước 04/10), sau ngày 04/10/2014 nhà trường sẽ khóa chức năng điều chỉnh sai sót;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

 

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 29/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB mới; – Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp 12 thi nghề PT (thực hành)

Thứ 3

Ngày 30/9/2014

– Dạy học bình thường theo TKB; – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 01/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 02/10/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 03/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Phòng VHTT huyện tổ chức hội thi ứng dụng CNTT trong CBCC-VC huyện Ea Kar (mượn địa điểm hội trường và phòng máy tính)

– BGH nhà trường kiểm tra lịch báo giảng của giáo viên

– Dạy học bình thường

– Họp toàn thể cơ quan (tiết 4,5)

Thứ 7

Ngày 04/10/2014

Dạy học bình thường theo TKB  – Dạy học bình thường theo TKB

Hạn chót các tổ trưởng nộp các loại báo cáo về cho đ/c Tiến Dũng (trước 11h00)

Chủ nhật

Ngày 05/10/2014

Dạy học nghề PT Dạy học nghề PT

 

Ea Kar, ngày 29 tháng 9 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương