Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 08 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 08 HK1 năm học 2013-2014

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 07/9 đến ngày 13/10/ 2013. Lớp trực: 11T8, 10T8

Những công việc trọng tâm:

  • Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017;
  • Họp  trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp;
  • Chuẩn bị cho các hội thi : học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Thi vào 20/10 tại nhà văn hóa huyện Eakar), Thanh niên với pháp  luật (Thi tại nhà văn hóa Huyện Eakar vào ngày 25/10) ;
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học (Chính khóa và ôn tập) ;
  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Chọn đội tuyển dự  thi cấp Quốc Gia  tổ chức vào ngày 24, 25 tháng 10).

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 07/10

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA – 08/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 09/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp Đảng ủy từ 7 giờ 30’, họp BHG

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp liên tịch từ 14 giờ

NĂM – 10/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Thi  tập trung  Địa lý Khối 12 theo đề của sở (Tiết 5) (Nội dung từ bài 1 đến bài 7)

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 Họp các chi bộ từ từ 15 giờ 40’  đến 16  giờ 30’;  Họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn từ  16  giờ 35’

SÁU – 11/10

– Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017

– Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2013-2017;

– Họp Hiệu trưởng các trường Cụm 2 (Eakar, M’Đrăk, Krông păk) chuẩn bị cho hội thi thanh niên với  pháp luật.

BẢY – 12/10

– Hội nghị trưởng, phó ban đại diện CMHS các lớp (Đại biểu: Giáo viên chủ nhiệm, cốt cán nhà trường) từ 7 giờ 30 phút

– Hội nghị trưởng, phó ban đại diện CMHS các lớp.

CN – 13/10

Chú ý: 

  • GVCN thay mặt  nhà trường viết giấy mời gửi trưởng, phó ban đại diện CMHS các lớp về hội trường nhà trường để dự họp các trưởng, phó ban  ĐD CMHS năm học 2013-2014;
  • GVCN cập nhật danh sách lớp ôn tập trên phần mềm quản lý học tập để quản lý học sinh và cập nhật đầy đủ tất cả các thông tin về lý lịch học sinh, các lỗi vi phạm của học sinh từ đầu năm đến nay.
  • GV dạy ôn tập cập nhật danh sách lớp mình dạy trên phần mềm quản lý học tập để điều chỉnh trong sổ điểm danh hằng ngày và cập nhật  đầy đủ số học sinh vắng từ đầu năm đến nay vào phần mềm quản lý học tập, nộp về lãnh đạo nhà trường sổ đầu bài, sổ điểm danh qua phòng bảo vệ vào chiều thứ bảy hàng tuần.

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

                                                                                                                              Trần Thanh Minh