Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 10 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 10 HK I năm học 2011-2012

33
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 24/10 đến ngày 30/10 năm 2011.

Lớp trực : Sáng 12C2; Chiều 10T4

1. Kế hoạch chung

– Thời khóa biểu có sự thay đổi và áp dụng từ thứ 2 ngày 24/10/2011

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn vật lý: Khối 12CB

+ Môn sinh học: 12NC

+Môn GDCD: 10 và 11

– Các tổ trưởng báo cáo danh sách GV có dạy thêm ngoài trường – theo mẫu nhận tại phòng đ/c Tiến Dũng (nộp cho đ/c Dinh trước ngày 29/10/2011)

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Ban dạy thêm học thêm kiểm tra dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

– Hoàn thiện danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi các môn để nộp về Sở (Gặp cô Toán để được hướng dẫn)

– Đoàn thanh tra huyện Ea Kar thanh tra tài chính theo định kỳ (từ 2008-2011) của trường bắt đầu làm việc trong 20 ngày – từ 24/10

– Các tổ chuyên môn sắp xếp lịch họp tổ , thao giảng dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 10/2011 (nộp báo cáo theo hướng dẫn về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 03/11/2011)

– Triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường (gặp đ/c Dinh để được hướng dẫn)

– Đội bóng chuyền nữ tăng cường luyện tập để tham gia hội thao ngành (Cô Thương và cô Đào Hà  phụ trách)

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

24/10/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Dạy và học theo TKB (mới)

1/ Dạy học theo TKB (mới)

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

25/10/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

26/10/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Năm

27/10/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Họp cổt cán từ tiết 5 (tại văn phòng đoàn)

1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

28/10/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

29/10/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

30/10/2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng