Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2013-2014

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/ 2013. Lớp trực: 11T10, 10T10

Những công việc trọng tâm:

  • Tổ chức hội nghị CNVC;
  • Tham gia hội thi “Thanh niên với pháp  luật” tại nhà văn hóa Huyện Ea Kar vào ngày 25/10;
  • Tham gia thi chọn đội tuyển dự  thi cấp Quốc Gia vào ngày 24, 25 tháng 10 ;
  • GVCN tiếp tục tổ chức lớp tiếp tục tự kiểm tra việc thực hiện nội quy học sinh;
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học (Chính khóa và ôn tập).

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 21/10

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Tiết 3 họp liên tịch

–  Tiết 4  họp các tổ chuyên môn,  tiết 5  họp giáo viên dạy thêm tại trường

(Tiết 4, 5 nghỉ dạy và học).

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Tiết 5 họp các chi bộ

BA – 22/10

 –  Hội nghị CNVC –  Hội nghị CNVC

– Gặp mặt đội tuyển dự thi tuổi trẻ với pháp luật lúc15 giờ (BGH, BTVĐT, đội tuyển, ban ĐDCMHS)

TƯ – 23/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Gặp gỡ đội tuyển học sinh giỏi

tiết 5 (BGH,GV bồi dưỡng, Trưởng ban ĐDCMHS)

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

NĂM – 24/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

SÁU – 25/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Đội tuyển dự thi tuổi trẻ với pháp luật (10T4,5,6,7 cổ động viên)

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Đội tuyển dự thi tuổi trẻ với pháp luật (11T4,5,6,7 cổ động viên)

BẢY – 26/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

CN – 27/10

Dạy nghề khối 11

Dạy nghề  khối 11

Chú ý :

  • GV các lớp giao nhiệm vụ cổ động viên cho hội thi Tuổi trẻ với pháp luật kết hợp với đoàn trường quản lý chặt chẽ học sinh theo quy chế hội thi;
  • GVCN  nhắc học sinh lịch thu  học phí, bảo hiểm, bảng tên phù hiệu (học phí kỳ 1 : 4 tháng,  ôn tập 12 tuần).

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                                         

                                                                                                                              Trần Thanh Minh