Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2014-2015

56
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Từ 20/10/2014 đến 26/10/2014

(Lớp trực: 10A10, 11T10)

1. Kế hoạch chung:

  • BGH kiểm tra tiến độ chương trình dạy học (lịch báo giảng, sổ đầu bài);
  • Các tổ chuyên môn tiến hành thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch;
  • Lưu ý: Đề nghị GVBM không sử dụng phòng hội đồng để tổ chức kiểm tra cho các lớp (lý do: đây là phòng chờ của giáo viên);
  • Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tăng cường kiểm tra hoạt động chuyên môn của tổ viên, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành quy chế chuyên môn;
  • Tiếp tục tăng cường công tác an ninh trường học, quản lý tốt nề nếp tác phong của học sinh, tuyên truyền sâu rộng luật ATGT cho đối tượng học sinh;
  • Tham gia dự thi lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia ;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 20/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB mới; – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 21/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Tham gia tập huấn Chương trình: An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai (đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc)

 

– Dạy học bình thường theo TKB

– Từ tiết 2-gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi (thành phần gồm: BGH, Đại diện đoàn TN, Đại diện công Đoàn, GVCN các lớp có học sinh dự thi, GV ôn thi học sinh giỏi). Địa điểm: Phòng hội đồng (đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần quan tâm nhiều hơn đội tuyển học sinh giỏi)

Thứ 4

Ngày 22/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Tham gia thi chọn lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tại BMT

Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 23/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 24/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường
Thứ 7

Ngày 25/10/2014

Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Chủ nhật

Ngày 26/10/2014

– Dạy học nghề PT Dạy học nghề PT

 

Ea Kar, ngày 20 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương