Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 11 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 11 HK I năm học 2011-2012

40
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 31/10 đến ngày 06/11 năm 2011.

Lớp trực : Sáng 12C3; Chiều 10T4

1. Kế hoạch chung

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn toán: Khối 10TN, 11TN, 12CB

+ Môn hóa: 12TN

+ Môn ngữ văn 10

+ Môn lịch sử: 10 và 11

+ Môn GDCD: 12

+ Môn QP: 10, 11, 12

– Các tổ trưởng báo cáo danh sách GV có dạy thêm ngoài trường – theo mẫu nhận tại phòng đ/c Tiến Dũng (nộp cho đ/c Dinh trước ngày 03/11/2011) để báo cáo cho đoàn kiểm tra của Sở (dự kiến về kiểm tra trường ta trong tuần thứ 2 của tháng 11). Ban dạy thêm học thêm kiểm tra dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

– Triển khai thi thiết kế giáo án điện tử do Sở phát động (xem công văn hướng dẫn)

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Hoàn thiện danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi các môn để nộp về Sở (Gặp cô Toán để được hướng dẫn)

– Đoàn thanh tra huyện Ea Kar thanh tra tài chính theo định kỳ (từ 2008-2011) của trường bắt đầu làm việc trong 20 ngày – từ 24/10

– Các tổ chuyên môn sắp xếp lịch họp tổ , thao giảng dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 10/2011 (nộp báo cáo theo hướng dẫn về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 03/11/2011)

– Triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường (gặp đ/c Dinh để được hướng dẫn)

– Tiếp tục triển khai công tác an ninh trường học

– Họp ban thanh lý cơ sở vật chất (Đ/c Dinh phụ trách)

– Triển khai thi Olympic tiếng Anh trên mạng (đ/c Dinh và tổ ngoại ngữ phụ trách)

– Đội bóng chuyền nữ tăng cường luyện tập để tham gia hội thao ngành (Cô Thương và cô Đào Hà  phụ trách)

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

31/10/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Họp GV hướng dẫn và đoàn kiến tập sư phạm (từ tiết 3)

5/ Dạy và học theo TKB

1/ Dạy học theo TKB

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

01/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

02/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Năm

03/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

04/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

05/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

06/11/2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG