Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2013-2014

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/ 2013. Lớp trực: 11T11, 10T11

Những công việc trọng tâm:

  • CB,GV,NV  thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày nhà gíao Việt Nam;
  • Chuẩn bị cho hội thi GV dạy giỏi cấp trường;
  • Chuẩn bị cho thanh tra của cụm chuyên môn;
  •  Kiểm tra việc thực hiện nội quy học sinh (Đoàn trường);
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học;

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 28/10

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA – 29/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 30/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Phối hợp tổ chức chương trình giáo dục ATGT cho nụ cười ngày mai tại hội trường

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Đại diện học sinh tham gia  chương trình giáo dục ATGT cho nụ cười ngày mai tại hội trường

NĂM – 31/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

SÁU – 01/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY – 02/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 03/11

Dạy nghề khối 11

Dạy nghề khối 11

Chú ý:

  • Đoàn trường chuẩn bị văn nghệ chào mừng “chương trình giáo dục ATGT cho nụ cười ngày mai” (Các tiết mục về an toàn giao thông);
  • GVCN  k 11 cử mỗi lớp 4 em, k12 cử mỗi lớp 3  học em tham gia  học “giáo dục ATGT cho nụ cười ngày mai” vào chiều 30 tháng 10 tại  hội trường- từ 13 giờ 30’  và gửi danh sách về đoàn trường;
  • Đoàn trường phối hợp với GVCN quản lý chặt chẽ học sinh học giáo dục ATGT ;
  • Tổ chuyên  bố trí dạy thay cho GV tham gia công tác thanh tra chuyên môn cụm (GV thanh tra báo cáo cụ thể với tổ chuyên môn);
  • Công đoàn triển khai Cuộc thi viết “Từ hình ảnh người Mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh