Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2014-2015

68
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Từ 27/10/2014 đến 02/11/2014

(Lớp trực: 10A11, 11T11)

1. Kế hoạch chung:

  • BGH kiểm tra tiến độ chương trình dạy học (lịch báo giảng, sổ đầu bài);
  • Các tổ chuyên môn tiến hành thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch;
  • Lưu ý: Bắt đầu từ tuần 11 nhà trường sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra tập trung toàn trường (có kế hoạch kèm theo) các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh;
  • Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tăng cường kiểm tra hoạt động chuyên môn của tổ viên, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành quy chế chuyên môn;
  • Tiếp tục tăng cường công tác an ninh trường học, quản lý tốt nề nếp tác phong của học sinh, tuyên truyền sâu rộng luật ATGT cho đối tượng học sinh;
  • Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ tháng 10, nộp báo cáo và kế hoạch về cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trước ngày 04/11/2014;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 27/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB mới – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 28/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 29/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp lãnh đạo các đơn vị trong khu vực số 4, chuẩn bị cho hội thao ngành (từ 8h30’)

Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 30/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 31/10/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Bí thư, lớp trưởng, 2 cờ đỏ các khối lớp 10, 11, 12 học tập chính trị, chủ quyền biển đảo tại phòng Hội đồng nhà trường (từ 7h00’)

– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 01/11/2014

– Nghỉ dạy và học

– Hội thao ngành, khu vực số 4

– Đoàn trường tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường

– Nghỉ dạy và học

– Hội thao ngành, khu vực số 4

– Đoàn trường tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường

Chủ nhật

Ngày 02/11/2014

– Hội thao ngành, khu vực số 4

– Đoàn trường tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường

– Hội thao ngành, khu vực số 4

– Đoàn trường tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường

 

Ea Kar, ngày 27 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương