Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 12 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 12 HK I năm học 2011-2012

33
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 07/11 đến ngày 13/11 năm 2011

Lớp trực : Sáng 12C4; Chiều 10T6

1. Kế hoạch chung

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn toán: Khối 12TN

+ Môn lý: 12TN

+ Môn Hóa: 10TN

+ Môn Ngữ văn: 12 (đề của Sở – Xem danh sách coi kiểm tra)

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Các tổ chuyên môn sắp xếp lịch họp tổ , thao giảng dự giờ

– Thi giáo viên giỏi cấp trường

– Tiếp tục triển khai công tác an ninh trường học

– Tham gia lớp đào tạo giảng viên tiếng Anh hành chính từ 09 đến 11 tháng 11/2011 (đ/c: Dinh)

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

07/11/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Dạy và học theo TKB

1/ Dạy học theo TKB

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

08/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Dự hội thảo phần mềm sổ liên lạc điện tử tại BMT (đ/c Tiến Dũng)

3/ Nộp danh sách đoàn vận động viên tham dự hội thao ngành (đ/c Tiến Dũng)

1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

09/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Gặp mặt đoàn học sinh giỏi (từ tiết 5, BGH, thầy cô  giáo bồi dưỡng học sinh giỏi) tại văn phòng đoàn.

3/ Bốc thăm thi đấu bóng chuyền nữ tại Sở (đ/c Thương) lúc 8h00

1/ Dạy học theo TKB

2/ Đoàn học sinh giỏi đi thi (xuất phát lúc 14h00 tại trường, đ/c Toán phụ trách)

Đ/c: Toán
Năm

10/11/2011

1/ Kiểm tra môn văn 12 đề của Sở (tiết 1,2)

2/ Dạy học theo TKB (tiết 3,4,5)

1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

11/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Giáo viên hướng dẫn đoàn KTSP nộp phiếu đánh giá và nhật ký kiến tấp của sinh viên về cho đ/c: Toán để tổng hợp (chậm nhất là 9h00)

1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

12/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Tổng kết kiến tập sư phạm tại phòng hội đồng (bắt đầu từ 9h00)

3/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

13/11/2011

Khai mạc hội thao ngành tại trường THPT Buôn Ma Thuột lúc 7h30 (đoàn vận động viên)

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng