Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 12 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 12 HK1 năm học 2013-2014

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/ 2013. Lớp trực: 11T12, 10T12

Những công việc trọng tâm:

 • CB, GV, NV  thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày nhà gíao Việt Nam;
 • Tham gia Hội thi văn nghệ ngành giáo dục và đào tạo cụm 2;
 • Chuẩn bị cho hội thi GV dạy giỏi cấp trường;
 • Thanh tra  chuyên môn (Cụm thanh tra);
 •  Kiểm tra việc thực hiện nội quy học sinh (Đoàn trường);
 • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học.

 

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 04/11

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Chào cờ, sinh hoạt

Họp HĐTĐKT, HĐT từ 14h50’ đến 15h 35’

 

BA – 05/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

TƯ – 06/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp Đảng ủy, BGH từ 9h 25’đến 10h10’

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp liên tịch từ từ 15 h 45’đến 16h30’

NĂM – 07/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp cơ quan từ 16h30’ đến 17h15’

SÁU – 08/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY – 09/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Thanh tra chuyên môn theo kế hoạch (Cụm thanh tra, cụm chuyên môn)

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Thanh tra chuyên môn theo kế hoạch (Cụm thanh tra, cụm chuyên môn)

CN – 10/11

Dạy nghề

Dạy nghề  

 Chú ý :   

 • Hội thi văn nghệ ngành giáo dục và đào tạo cụm 2 tổ chức tại nhà văn hóa Huyện Eakar từ  ngày 08 đến ngày 09-11-2013 (đội  văn nghệ  của nhà  trường tham gia hội thi vào tối 08-11). Kính đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường sắp xếp thời gian tham gia cổ vũ;
 • Quý thầy (cô) được thanh tra cần chuẩn bị chu đáo cho công tác thanh tra;
 • CB, GV , NV nộp bài thi viết “Từ hình ảnh người Mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình” cho  thầy Tiến Dũng chậm nhất ngày 09 tháng 11 năm 2013;
 • GVCN thông báo với CMHS (Qua học sinh) nộp đầy đủ các khoản thu theo quy định theo đúng lịch thu của nhà trường;
 • Thi tiếng Anh tập trung K12  theo đề của Sở vào ngày 14/11- tuần 13 tiết 37 nội dung: Unit 4,5,6. Yêu cầu GV dạy bù để kịp tiến độ chương trình  nếu còn chậm;
 • GV dạy nghề thực hiện nghiêm túc theo thời khóa biểu.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                         

                                                                                                                              Trần Thanh Minh