Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 13 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 13 HK I năm học 2011-2012

26
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 14/11 đến ngày 20/11 năm 2011

Lớp trực : Sáng 12C5; Chiều 10T7

1. Kế hoạch chung

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn toán: Khối 10TN

+ Môn lý: 11TN

+ Môn Hóa: 12CB

+ Môn Sinh : 10TN

+ Môn tiếng Anh : 10 và 11

+ Môn công nghệ : 12

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Các tổ chuyên môn sắp xếp lịch họp tổ , thao giảng dự giờ

– Thi giáo viên giỏi cấp trường, tổng kết hội thi giáo viên giỏi cấp trường

– Tiếp tục triển khai công tác an ninh trường học

– Tham gia hội thao ngành: ngày 13,14,15 các môn bóng chuyền nữ, quần vợt

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

14/11/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Dạy và học theo TKB

1/ Dạy học theo TKB

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

15/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

16/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Năm

17/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

18/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại BMT (đại biểu)

3/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

19/11/2011

Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tổng kết thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Kính mời toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham dự

– Địa điểm: Nhà văn hóa huyện

– Dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường chuyên Nguyễn Du (đại biểu)

Toàn trường nghỉ dạy và học Đ/c: Dinh
Chủ nhật

20/11/2011

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng